Doelstelling: uitdiepen waterput (plusminus 1500 €)

Tegenprestatie: opruim/selectie/sorteren van het zwerfvuil